GLUE/REMOVER

Star Glue Eyelash Adhesive Dark 7g

The best waterproof eyelash glue. Star Glue Eyelash Adhesive..
$2.99

Lashgrip Strip Lashes Adhesive Clear .25oz

Adhesive is best used on strip lashes. It is a latex based a..
$3.99

Lashgrip Strip Lashes Adhesive Dark .25oz

Ardell Lash Grip Eye Lash Adhesive is for use with Fashion L..
$3.99

Star Glue Eyelash Adhesive Clear 7g

The best waterproof eyelash glue. Star Glue Eyelash Adhesive..
$2.99